Announcements All the latest from vHost.vn

Thông báo bảo trì và nâng cấp hạ tầng network tại datacenter Viettel Hà Nội ngày 30/7/2021

 •   27/07/2021 9:43 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo về việc đối tác bảo trì hệ thống mạng tại IDC Bình Dương vào 24/7/2021

 •   20/07/2021 7:12 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo về việc bảo trì network cụm Cloud Server tại Datacenter Singapore ngày 21/7/2021

 •   19/07/2021 1:45 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố hệ thống máy chủ Cloud tại Datacenter Singapore ngày 16/07/2021

 •   16/07/2021 11:26 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo về việc đối tác bảo trì hệ thống mạng tại IDC Bình Dương vào 13/07/2021

 •   10/07/2021 10:03 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo về việc bảo trì và nâng cấp hệ thống network tại Datacenter VNPT Hồ Chí Minh ngày 10/7/2021

 •   09/07/2021 4:38 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì và nâng cấp hạ tầng network tại datacenter Viettel Hà Nội ngày 07/7/2021

 •   05/07/2021 9:30 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo gián đoạn cụm Cloud tại datacenter Viettel Hà Nội ngày 01/07/2021

 •   01/07/2021 9:10 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo kế hoạch bảo trì network quốc tế từ ngày 01/07/2021 đến ngày 07/07/2021

 •   28/06/2021 5:25 PM
 •  

Read Full Announcement

Về việc khuyến cáo cập nhật bản vá cho lỗ hổng CVE-2021-1675 trên hệ điều hành Windows

 •   28/06/2021 3:53 PM
 •  

Read Full Announcement
  View RSS Feed