Announcements All the latest from vHost.vn

Thông báo kế hoạch bảo trì hạ tầng nguồn tại TTDL Bình Dương ngày 14/10/2019

 •   11/10/2019 6:56 PM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Kế hoạch bảo trì nâng cấp node03 và node09 thuộc hệ thống VPS Giá Rẻ

 •   07/10/2019 2:27 PM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Sự cố cụm cloud VPS tại Bình Dương

 •   02/10/2019 12:38 PM
 •  

Read Full Announcement

[Tin quan trọng] Kế hoạch bảo trì nâng cấp phần mềm hệ thống Cloud

 •   30/09/2019 10:01 AM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Sự cố cụm cloud VPS tại Bình Dương

 •   21/09/2019 7:43 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo kế hoạch chuyển các VPS từ node07 sang node09

 •   20/09/2019 6:27 PM
 •  

Read Full Announcement

[20/09/2019][Network]Server node07 tại datacenter Bình Dương bị mất kết nối mạng

 •   20/09/2019 12:07 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo điều chỉnh giá đăng ký và gia hạn tên miền .VN từ ngày 20/09/2019

 •   19/09/2019 8:41 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo lỗ hổng tấn công từ xa qua giao thức Remote Desktop của Windows

 •   18/09/2019 2:27 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố đứt cáp quang biển AAG

 •   10/09/2019 2:46 PM
 •  

Read Full Announcement
  View RSS Feed