Announcements All the latest from vHost.vn

Thông báo bảo trì hạ tầng mạng Quốc tế tại Datacenter Bình Dương

 •   14/08/2019 10:05 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo kế hoạch bảo dưỡng thay thế ACCU cho hệ thống UPS tại DATACENTER VNPT

 •   08/08/2019 4:49 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì server rs3.vhost.vn (Singapore Hosting)

 •   23/07/2019 10:18 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố network tại datacenter Singapore

 •   11/07/2019 3:05 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì tối ưu dây mạng, dây nguồn tại IDC Bình Dương

 •   25/06/2019 5:35 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo về lỗ hổng trên Linux kernel - CVE-2019-11477

 •   25/06/2019 9:26 AM
 •  

Read Full Announcement

Network hướng quốc tế tại IDC Hà Nội và Bình Dương chập chờn

 •   01/06/2019 4:20 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì tối ưu dây mạng, dây nguồn tại IDC Hà Nội

 •   21/05/2019 4:23 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố network tại datacenter Bình Dương

 •   18/05/2019 4:40 AM
 •  

Read Full Announcement

V/v thay đổi các cặp nameservers của vHost

 •   10/05/2019 11:50 PM
 •  

Read Full Announcement
  View RSS Feed