Announcements All the latest from vHost.vn

Thông báo bảo trì hạ tầng mạng tại datacenter HCM2 01/11/2020

 •   28/10/2020 12:06 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo điều chỉnh bảng giá tên miền Quốc tế từ ngày 12/10/2020

 •   12/10/2020 1:24 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố Cloud Server tại IDC Singapore

 •   31/08/2020 4:10 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì server share17.vhost.vn ngày 27/08/2020

 •   26/08/2020 7:39 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2020

 •   21/08/2020 5:45 PM
 •  

Read Full Announcement

[Update] Sự cố share02.vhost.vn ngày 14/8/2020.

 •   14/08/2020 5:04 PM
 •  

Read Full Announcement

[Cập nhật] Thông báo bảo trì nâng cấp CloudInit Drive trên hệ thống Cloud VPS tại datacenter Singapore

 •   03/08/2020 3:24 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì nâng cấp Cloudinit Drive trên hệ thống Cloud VPS tại datacenter Singapore

 •   03/08/2020 10:09 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì một node thuộc cụm server Cloud VPS tại Datacenter Viettel Hồ Chí Minh

 •   24/06/2020 8:30 AM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Kế hoạch bảo trì nâng cấp phần mềm hệ thống Cloud ngày 27/6/2020

 •   24/06/2020 8:13 AM
 •  

Read Full Announcement
  View RSS Feed