Cloud WAF

Cloud WAF vHost – Web Application Firewall là tường lửa giúp bảo vệ website, ứng dụng của Quý khách khỏi các hình thức khai thác mạng phổ biến có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng, xâm phạm bảo mật hoặc tiêu tốn tài nguyên máy chủ.
 • Personal

  500,000/mo
  Order Now
  • 1 Website
  • Multi Back End Server: 1
  • Type IP: Shared
  • Protection: 200Mbps
 • Business

  2,000,000/mo
  Order Now
  • 1 Website
  • Multi Back End Server: 2
  • Type IP: Shared
  • Protection: 500Mbps
 • Corporate

  5,000,000/mo
  Order Now
  • 1 Website
  • Multi Back End Server: 3
  • Type IP: Dedicated
  • Protection: 1Gbps
Included With Every Plan
 • Tự động truy cập Server gần nhất
 • Back End Server
 • Ẩn IP gốc của Server
 • Miễn phí SSL
 • Ngăn ngừa CC Attacks
 • Ngăn ngừa SQL Injection, XSS attack
 • Anti Sensitive Data Leakage
 • HTTP / HTTPS / HTTP2
 • Web Socket
 • Certificate Management and Encryption of Private Key
 • Custom TCP Port
 • Custom UDP Port