GPU VPS
 • Product 1

  GPU1

  • 4 Core CPU
   4GB Memory
   50GB SSD Enterprise
   1GB GPU
   Không giới hạn băng thông
   Datacenter Vietnam
  Starting at
  520,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 2

  GPU2

  • 4 Core CPU
   8GB Memory
   50GB SSD Enterprise
   2GB GPU
   Không giới hạn băng thông
   Datacenter Vietnam
  Starting at
  780,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 3

  GPU3

  • 6 Core CPU
   6GB Memory
   80GB SSD Enterprise
   2GB GPU
   Không giới hạn băng thông
   Datacenter Vietnam
  Starting at
  840,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 4

  GPU4

  • 6 Core CPU
   12GB Memory
   80GB SSD Enterprise
   2GB GPU
   Không giới hạn băng thông
   Datacenter Vietnam
  Starting at
  1,080,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 5

  GPU5

  • 8 Core CPU
   8GB Memory
   100GB SSD Enterprise
   2GB GPU
   Không giới hạn băng thông
   Datacenter Vietnam
  Starting at
  1,040,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 6

  GPU6

  • 8 Core CPU
   16GB Memory
   100GB SSD Enterprise
   2GB GPU
   Không giới hạn băng thông
   Datacenter Vietnam
  Starting at
  1,360,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 7

  GPU7

  • 12 Core CPU
   24GB Memory
   120GB SSD Enterprise
   2GB GPU
   Không giới hạn băng thông
   Datacenter Vietnam
  Starting at
  1,880,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 8

  GPU8

  • 16 Core CPU
   32GB Memory
   120GB SSD Enterprise
   4GB GPU
   Không giới hạn băng thông
   Datacenter Vietnam
  Starting at
  2,560,000/mo
  Đăng ký ngay