Dedicated Server Singapore

SG-2xX5650-32-2x250SSDRaid1 0 Có sẵn
 • 2 x X5650 CPU
 • 32GB Memory
 • 2x 250GB SSD, Raid 1 SSD
 • Singapore Datacenter
SG-2xX5650-32-2x1TBSSD 0 Có sẵn

LAN Port 1Gbps
Network 10Mbps burstable to 100Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

 • 2 x X5650 CPU
 • 32GB Memory
 • 2 x 1TB SSD SSD
 • Singapore Datacenter
SG-2xX5650-96-2x1TBSSD 0 Có sẵn

LAN Port 1Gbps
Network 10Mbps burstable to 100Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

 • 2 x X5650 CPU
 • 96GB Memory
 • 1TB SSD SSD
 • Singapore Datacenter
Dedicated - Custom - SG