SSL - GoGetSSL

90-day Trial SSL
GoGetSSL® Domain SSL

Loại chứng thực DV (Domain Validation)
Cấp phát trong vòng 5 phút
Không yêu cầu thủ tục chứng từ xác thực
Tương thích với mọi thiết bị di động
Cấp phát lại miễn phí

 • Không Hỗ trợ SAN
 • Không Hỗ trợ Subdomain
 • 256bit Mã hóa
 • Trust logo
GoGetSSL® Wildcard SSL

Loại chứng thực DV (Domain verification)
Cấp phát trong vòng 5 phút
Không yêu cầu thủ tục chứng từ xác thực
Tương thích với mọi thiết bị di động
Cấp phát lại miễn phí

 • Không Hỗ trợ SAN
 • Không giới hạn Hỗ trợ Subdomain
 • 256bit Mã hóa
 • Trust logo
GoGetSSL® Secure Domain SSL

Loại chứng thực DV (Domain verification)
Cấp phát trong vòng 5 phút
Không yêu cầu thủ tục chứng từ xác thực
Tương thích với mọi thiết bị di động
Cấp phát lại miễn phí

 • Có (tối đa 250 SAN) Hỗ trợ SAN
 • 2,160,000VNĐ/SAN/năm (chưa bao gồm VAT) Phí addon domain
 • Không Hỗ trợ Subdomain
 • 256bit Mã hóa
 • Trust logo
GoGetSSL® Multi-Domain SSL

Loại chứng thực DV (Domain verification)
Cấp phát trong vòng 5 phút
Không yêu cầu thủ tục chứng từ xác thực
Tương thích với mọi thiết bị di động
Cấp phát lại miễn phí

 • 02 SAN (tối đa 248 SAN) Hỗ trợ SAN
 • 720,000 VNĐ/SAN/năm (chưa bao gồm VAT) Phí addon domain
 • Không Hỗ trợ Subdomain
 • 256bit Mã hóa
 • Trust logo
GoGetSSL® Multi-Domain Wildcard SSL

Loại chứng thực DV (Domain verification)
Cấp phát trong vòng 5 phút
Không yêu cầu thủ tục chứng từ
Tương thích với mọi thiết bị di động
Cấp phát lại miễn phí

 • 02 SAN (tối đa 248 SAN) Hỗ trợ SAN
 • 3,576,000 VNĐ/SAN/năm (chưa bao gồm VAT) Phí addon domain
 • Không giới hạn Hỗ trợ Subdomain
 • 256bit Mã hóa
 • Trust logo
GoGetSSL® BusinessTrust

Loại chứng thực OV (Organization Validation)
Cấp phát trong vòng 5 phút
Xác thực qua thông tin doanh nghiệp
Tương thích với mọi thiết bị di động
Cấp phát lại miễn phí

 • Không Hỗ trợ SAN
 • Không Hỗ trợ Subdomain
 • 256bit Mã hóa
 • Trust logo
GoGetSSL® BusinessTrust Wildcard

Loại chứng thực OV (Organization Validation)
Cấp phát trong vòng 5 phút
Xác thực qua thông tin doanh nghiệp
Tương thích với mọi thiết bị di động
Cấp phát lại miễn phí

 • Không Hỗ trợ SAN
 • Không giới hạn Hỗ trợ Subdomain
 • 256bit Mã hóa
 • Trust logo
GoGetSSL® BusinessTrust SAN

Loại chứng thực OV (Organization Validation)
Cấp phát trong vòng 5 phút
Xác thực qua thông tin doanh nghiệp
Tương thích với mọi thiết bị di động
Cấp phát lại miễn phí

 • 02 SAN (tối đa 248 SAN) Hỗ trợ SAN
 • 720,000VNĐ/SAN/năm (chưa bao gồm VAT) Phí addon domain
 • Không Hỗ trợ Subdomain
 • 256bit Mã hóa
 • Trust logo
GoGetSSL® BusinessTrust EV

Loại chứng thực EV (Extended Validation)
Cấp phát trong vòng 5 phút
Xác thực mở rộng qua thông tin doanh nghiệp
Tương thích với mọi thiết bị di động
Cấp phát lại miễn phí

 • Không Hỗ trợ SAN
 • Không Hỗ trợ Subdomain
 • 256bit Mã hóa
 • Trust logo
GoGetSSL® BusinessTrust EV SAN

Loại chứng thực EV (Extended Validation)
Cấp phát trong vòng 5 phút
Xác thực mở rộng qua thông tin doanh nghiệp
Tương thích với mọi thiết bị di động
Cấp phát lại miễn phí

 • free 02 SAN Hỗ trợ SAN
 • 2,160,000 VND/SAN/năm (chưa bao gồm VAT) Phí addon domain
 • Không Hỗ trợ Subdomain
 • 256bit Mã hóa
 • Trust logo
GoGetSSL Public IP SAN

Protection Public IP
Loại chứng thực DV (Domain verification)
Cấp phát trong vòng 5 phút
Không yêu cầu thủ tục chứng từ xác thực
Tương thích với mọi thiết bị di động
Cấp phát lại miễn phí

 • Có (Free 2 SAN - tối đa 248 SAN) Hỗ trợ SAN
 • 720.000 VNĐ/SAN/năm (chưa bao gồm VAT) Phí addon SAN
 • 256bit Mã hóa
 • Trust logo