Dedicated Server Việt Nam

VN4-2xX5650-32-250SSD 1 Có sẵn

2 x X5650 12 core / 24 Thread 2.66Ghz
32GB DDR3
1x250GB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông trong nước 1Gbps
Băng thông Quốc Tế 10Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN1-2xX5650-32-500SSD 1 Có sẵn

2 x X5650 12 core / 24 Thread 2.66Ghz
32GB DDR3
500GB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông trong nước 1Gbps
Băng thông Quốc Tế 10Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

Dedicated - Custom - VN