Cloud VPS - Ha Noi - Cloud init

G3-VN4-LA

1 Core CPU
768MB Memory
15GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN4-LB

1 Core CPU
1GB Memory
20GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN4-LC

2 Core CPU
2GB Memory
40GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN4-LD

2 Core CPU
4GB Memory
60GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN4-LE

4 Core CPU
8GB Memory
80GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN4-LF

8 Core CPU
16GB Memory
160GB SSD
Không giới hạn băng thông