Colocation

100Mbps

1U Rackmount
100Mbps băng thông
400W Power
Không giới hạn lưu lượng
Đặt tại datacenter Việt Nam

Starting from
1,750,000 VND
Měsíčně
Objednat
200Mbps

1U Rackmount
200Mbps băng thông
400W Power
Không giới hạn lưu lượng
Đặt tại datacenter Việt Nam

Starting from
2,500,000 VND
Měsíčně
Objednat
500Mbps

1U Rackmount
500Mbps băng thông
400W Power
Không giới hạn lưu lượng
Đặt tại datacenter Việt Nam

Starting from
5,500,000 VND
Měsíčně
Objednat