Colocation

100Mbps

1U Rackmount
100Mbps băng thông
400W Power
Không giới hạn lưu lượng
Đặt tại datacenter Việt Nam

S početkom od
1,750,000 VND
Mjesečno
Naruči
200Mbps

1U Rackmount
200Mbps băng thông
400W Power
Không giới hạn lưu lượng
Đặt tại datacenter Việt Nam

S početkom od
2,500,000 VND
Mjesečno
Naruči
500Mbps

1U Rackmount
500Mbps băng thông
400W Power
Không giới hạn lưu lượng
Đặt tại datacenter Việt Nam

S početkom od
5,500,000 VND
Mjesečno
Naruči