Cloud VPS - Viettel IDC

G3-VN-A

1 Core CPU
768MB Memory
15GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-B

1 Core CPU
1GB Memory
20GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-C

2 Core CPU
2GB Memory
40GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-D

2 Core CPU
4GB Memory
60GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-E

4 Core CPU
8GB Memory
80GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-F

8 Core CPU
16GB Memory
160GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-G

16 Core CPU
32GB Memory
320GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-H

24 Core CPU
65GB Memory
700GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-Cloud-VN-Custom

You can build your VPS up to

32 Cores CPU
256GB Memory
20000GB SAN SSD Enterprise
1 IP Public
FREE IP LAN
UNLIMITED Bandwidth