VOIP

VOIP-10

10 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Sadece..
400,000 VND
Aylık
500,000 Kurulum Ücreti
Satın Al
VOIP-20

20 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Sadece..
720,000 VND
Aylık
500,000 Kurulum Ücreti
Satın Al
VOIP-30

30 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Sadece..
1,080,000 VND
Aylık
500,000 Kurulum Ücreti
Satın Al
VOIP-50

50 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Sadece..
1,800,000 VND
Aylık
500,000 Kurulum Ücreti
Satın Al
SIM Gateway
Đầu số 1900xxxx
400,000 VND
Aylık
1,500,000 Kurulum Ücreti
Satın Al