Managed Mautic Hosting

Đăng ký và dùng ngay Mautic trong vòng 5 phút - Có sẵn Mautic để sử dụng ngay mà không cần quan tâm việc cài đặt như thế nào
CPU 1 Core
12% Complete
Memory 1GB
12% Complete
SSD Enterprise 20GB
20% Complete
Bandwidth Unlimited
100% Complete
Mautic Starter Thành tiền 150,000/mo
Đăng ký ngay
CPU 3 Core
37% Complete
Memory 3GB
37% Complete
SSD Enterprise 50GB
50% Complete
Bandwidth Unlimited
100% Complete
Mautic Advanced Thành tiền 350,000/mo
Đăng ký ngay
CPU 8 Core
100% Complete
Memory 8GB
100% Complete
SSD Enterprise 100GB
100% Complete
Bandwidth Unlimited
100% Complete
Mautic Ultimate Thành tiền 999,000/mo
Đăng ký ngay
Included With Every Plan
  • Kích hoạt ngay lập tức
  • Dùng thử 7 ngày miễn phí
  • Hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên nghiệp