Email Server

EB1

80GB dung lượng
Không giới hạn địa chỉ email
25MB Attachment
SSL miễn phí
Mã hóa email
Webmail
Giám sát email

S početkom od
760,000 VND
Mjesečno
Naruči
EB2

120GB dung lượng
Không giới hạn địa chỉ email
25MB Attachment
SSL miễn phí
Mã hóa email
Webmail
Giám sát email

S početkom od
950,000 VND
Mjesečno
Naruči
EB3

250GB dung lượng
Không giới hạn địa chỉ email
25MB Attachment
SSL miễn phí
Mã hóa email
Webmail
Giám sát email

S početkom od
1,710,000 VND
Mjesečno
Naruči