VPS

VPS Gia Re - A

1 Core CPU
1GB Memory
20G SSD Enterprise
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6
Miễn phí License LiteSpeed
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
Datacenter Việt Nam

VPS Gia Re - B

1 Core CPU
2GB Memory
20G SSD Enterprise
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6
Miễn phí License LiteSpeed
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
Datacenter Việt Nam

VPS Gia Re - C

2 Core CPU
2GB Memory
50G SSD Enterprise
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6
Miễn phí License LiteSpeed
Miễn phí License DirectAdmin
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
Datacenter Việt Nam

VPS Gia Re - D

3 core CPU
3GB Memory
60GB SSD
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6
Miễn phí License DirectAdmin
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
Datacenter Việt Nam

VPS Gia Re - E

4 core CPU
4GB Memory
80GB SSD
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6
Miễn phí License DirectAdmin
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
Datacenter Việt Nam

VPS Gia Re - F

6 core CPU
6GB Memory
120GB SSD
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6
Miễn phí License DirectAdmin
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
Datacenter Việt Nam

VPS

Tối đa 32 core CPU
Tối đa 96GB Memory
Tối đa 2000GB SSD
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
Datacenter Việt Nam

Reseller VPS

Tối đa 32 Core CPU
Tối đa 96GB Memory
Tối đa 2TB SSD Enterprise
Miễn phí 1024 IPv6
Hỗ trợ Control Panel cho khách hàng cuối
Datacenter Việt Nam
Không giới hạn data transfer