Managed VPS

Managed VPS - A

4 Core CPU
4GB Memory
45GB SAN SSD
4TB Transfer
Free DirectAdmin
Free SSL
Free CloudLinux
Dịch vụ quản trị miễn phí

S početkom od
1,500,000 VND
Mjesečno
Naruči
Managed VPS - B

6 Cores CPU
6GB Memory
65GB SAN SSD
4TB Transfer
Free cPanel
Free SSL
Free CloudLinux
Dịch vụ quản trị miễn phí

Managed VPS - C

8 Cores CPU
8GB Memory
100GB SAN SSD
4TB Transfer
Free cPanel
Free SSL
Free CloudLinux
Dịch vụ quản trị miễn phí

Managed VPS - D

10 Cores CPU
10GB Memory
120GB SAN SSD
4TB Transfer
Free cPanel
Free SSL
Free CloudLinux
Dịch vụ quản trị miễn phí