Cloud VPS - Viettel IDC - Cloud init

G3-VN-LA

1 Core CPU
768MB Memory
15GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-LB

1 Core CPU
1GB Memory
20GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-LC

2 Core CPU
2GB Memory
40GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-LD

2 Core CPU
4GB Memory
60GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-LE

4 Core CPU
8GB Memory
80GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-LF

8 Core CPU
16GB Memory
160GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN-HDD-LA

1 Core CPU
1GB Memory
20GB SAN HDD Enterprise
Datacenter Vietnam

G3-VN-HDD-LB

1 Core CPU
1GB Memory
40GB SAN HDD Enterprise
Datacenter Vietnam

G3-VN-HDD-LC

2 Core CPU
2GB Memory
100GB SAN HDD Enterprise
Datacenter Vietnam

G3-VN-HDD-LD

2 Core CPU
4GB Memory
200GB SAN HDD Enterprise
Datacenter Vietnam

G3-VN-HDD-LE

4 Core CPU
8GB Memory
250GB SAN HDD Enterprise
Datacenter Vietnam

G3-VN-HDD-LF

4 Core CPU
8GB Memory
320GB SAN HDD Enterprise
Datacenter Vietnam