Cloud VPS - VNPT - Cloud init

G3-VN1-LA

1 Core CPU
768MB Memory
15GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN1-LB

1 Core CPU
1GB Memory
20GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN1-LC

2 Core CPU
2GB Memory
40GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN1-LD

2 Core CPU
4GB Memory
60GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN1-LE

4 Core CPU
8GB Memory
80GB SSD
Không giới hạn băng thông

G3-VN1-LF

8 Core CPU
16GB Memory
160GB SSD
Không giới hạn băng thông