Business Hosting

B1

5GB Dung lượng
Unlimited Bandwidth
Unlimited MySQL
20 Địa chỉ Email theo tên miền chính
Đảm bảo gửi email không bị spam/virus
Đảm bảo email không bao giờ nhận spam/virus
100% CPU Core
768MB Memory
3072KB/s I/O
MySQL CPU 80%
4 website
Hỗ trợ đa phiên bản PHP 4.x/5.x/7.x
cPanel phiên bản mới nhất
Backup hàng ngày
Cam kết uptime 99.9% uptime

B2

10GB Dung lượng
Unlimited Bandwidth
Unlimited MySQL
50 Địa chỉ email theo tên miền chính
Đảm bảo gửi email không bị spam/virus
Đảm bảo email không bao giờ nhận spam/virus
200% CPU Core
1024MB Memory
4096KB/s I/O
MySQL CPU 100%
6 website
Hỗ trợ đa phiên bản PHP 4.x/5.x/7.x
cPanel phiên bản mới nhất
Backup hàng ngày
Chủ động restore qua cPanel
Cam kết uptime 99.9% uptime

B3

20GB Dung lượng
Unlimited Bandwidth
Unlimited MySQL
100 Địa chỉ email theo tên miền chính
Đảm bảo gửi email không bị spam/virus
Đảm bảo email không bao giờ nhận spam/virus
300% CPU Core
2048MB Memory
6144KB/s I/O
MySQL CPU 150%
11 website
Hỗ trợ đa phiên bản PHP 4.x/5.x/7.x
cPanel phiên bản mới nhất
Backup hàng ngày
Chủ động restore qua cPanel
Cam kết uptime 99.9% uptime