Hosting Giá Rẻ

C1

300MB dung lượng
Không giới hạn băng thông
1 database
3 địa chỉ email
0 addon domain
DirectAdmin

C2

800MB dung lượng
Không giới hạn băng thông
1 database
3 địa chỉ email
0 addon domain
DirectAdmin

C3

1500MB dung lượng
Không giới hạn băng thông
1 database
3 địa chỉ email
0 addon domain
DirectAdmin