Licenses

cPanel VPS Internal

Áp dụng cho các VPS hoặc server đăng ký trực tiếp tại vHost
Kích hoạt ngay lập tức
Upgrade phiên bản mới nhất
Cập nhập trực tiếp từ cPanel
Tự thay đổi IP qua website
Hỗ trợ trực tiếp từ vHost
Miễn phí cài đặt

cPanel VPS External

Áp dụng các VPS hoặc server đăng ký tại nhà cung cấp khác.
Kích hoạt ngay lập tức
Upgrade phiên bản mới nhất
Cập nhập trực tiếp từ cPanel
Tự thay đổi IP qua website
Hỗ trợ trực tiếp từ vHost
Miễn phí cài đặt

cPanel Server Internal

Áp dụng cho các VPS hoặc server đăng ký trực tiếp tại vHost
Kích hoạt ngay lập tức
Upgrade phiên bản mới nhất
Cập nhập trực tiếp từ cPanel
Tự thay đổi IP qua website
Hỗ trợ trực tiếp từ vHost
Miễn phí cài đặt

cPanel Server External

Áp dụng các VPS hoặc server đăng ký tại nhà cung cấp khác.
Kích hoạt ngay lập tức
Upgrade phiên bản mới nhất
Cập nhập trực tiếp từ cPanel
Tự thay đổi IP qua website
Hỗ trợ trực tiếp từ vHost
Miễn phí cài đặt

Imunify360 unlimited

Không giới hạn user
Kích hoạt ngay lập tức
Chủ động thay đổi IP
Bản quyền Imunify mới nhất
Hỗ trợ trực tiếp bởi CloudLinux

CloudLinux with cPanel

Kích hoạt ngay lập tức
Upgrade phiên bản mới nhất
Cập nhập trực tiếp từ CloudLinux
Tự thay đổi IP qua website
Hỗ trợ trực tiếp từ vHost
Miễn phí cài đặt

CloudLinux without cPanel

Kích hoạt ngay lập tức
Upgrade phiên bản mới nhất
Cập nhập trực tiếp từ CloudLinux
Tự thay đổi IP qua website
Hỗ trợ trực tiếp từ vHost
Miễn phí cài đặt

Softaculous

Kích hoạt ngay lập tức
Upgrade phiên bản mới nhất
Cập nhập trực tiếp từ Softaculous
Tự thay đổi IP qua website
Hỗ trợ trực tiếp từ vHost
Miễn phí cài đặt

Virtualizor

Kích hoạt ngay lập tức
Không giới hạn số lượng VPS
Upgrade phiên bản mới nhất
Cập nhập trực tiếp từ Virtualizor
Hỗ trợ trực tiếp từ Virtualizor

Admin

Account Limit - Up to 5 Accounts
License Type - Cloud Only

Pro

Account Limit - Up to 30 Accounts
License Type - Cloud Only

Plus

Account Limit - 50 Acounts
License Type - Cloud Only

Premier

Account Limit - Up to 100 Accounts
License Type - Cloud & Metal