Singapore Hosting

SIN01-S1

600MB dung lượng
7GB Băng thông
Không giới hạn database
Backup R1Soft hàng ngày
Chủ động restore mà không cần tới vHost
Webserver LiteSpeed
50% CPU
256MB Memory
1024 KB/s
80 người truy cập cùng lúc
1 website

SIN01-S2

1200MB dung lượng
15GB Băng thông
Không giới hạn database
Backup R1Soft hàng ngày
Chủ động restore mà không cần tới vHost
Webserver LiteSpeed
80% CPU
384MB Memory
1024 KB/s
80 người truy cập cùng lúc
2 website

SIN01-S3

2GB dung lượng
20GB Băng thông
Không giới hạn database
Backup R1Soft hàng ngày
Chủ động restore mà không cần tới vHost
Webserver LiteSpeed
100% CPU
384MB Memory
1024 KB/s
100 người truy cập cùng lúc
4 website

SIN01-S4

6GB dung lượng
60GB Băng thông
Không giới hạn database
Backup R1Soft hàng ngày
Chủ động restore mà không cần tới vHost
Webserver LiteSpeed
100% CPU
512MB Memory
1024 KB/s
100 người truy cập cùng lúc
6 website