VOIP

VOIP-10

10 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Начиная от
400,000 VND
ежемесячно
500,000 Стоимость установки
Заказать
VOIP-20

20 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Начиная от
720,000 VND
ежемесячно
500,000 Стоимость установки
Заказать
VOIP-30

30 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Начиная от
1,080,000 VND
ежемесячно
500,000 Стоимость установки
Заказать
VOIP-50

50 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Начиная от
1,800,000 VND
ежемесячно
500,000 Стоимость установки
Заказать
SIM Gateway
Đầu số 1900xxxx
400,000 VND
ежемесячно
1,500,000 Стоимость установки
Заказать