VOIP

VOIP-10

10 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Alustades
400,000 VND
Kord kuus
500,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
VOIP-20

20 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Alustades
720,000 VND
Kord kuus
500,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
VOIP-30

30 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Alustades
1,080,000 VND
Kord kuus
500,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
VOIP-50

50 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Alustades
1,800,000 VND
Kord kuus
500,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
SIM Gateway
Đầu số 1900xxxx
400,000 VND
Kord kuus
1,500,000 Häälestamise tasu
Telli kohe