VOIP

VOIP-10

10 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

S početkom od
400,000 VND
Mjesečno
500,000 Naknada za postavljanje
Naruči
VOIP-20

20 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

S početkom od
720,000 VND
Mjesečno
500,000 Naknada za postavljanje
Naruči
VOIP-30

30 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

S početkom od
1,080,000 VND
Mjesečno
500,000 Naknada za postavljanje
Naruči
VOIP-50

50 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

S početkom od
1,800,000 VND
Mjesečno
500,000 Naknada za postavljanje
Naruči
SIM Gateway
S početkom od
350,000 VND
Mjesečno
Naruči
Đầu số 1900xxxx
400,000 VND
Mjesečno
1,500,000 Naknada za postavljanje
Naruči