VOIP

VOIP-10

10 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Desde
400,000 VND
Mensual
500,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
VOIP-20

20 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Desde
720,000 VND
Mensual
500,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
VOIP-30

30 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Desde
1,080,000 VND
Mensual
500,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
VOIP-50

50 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Desde
1,800,000 VND
Mensual
500,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
SIM Gateway
Đầu số 1900xxxx
400,000 VND
Mensual
1,500,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara