Linux Hosting

S1

600MB dung lượng
Không giới hạn băng thông
Không giới hạn database
3 địa chỉ email
Backup R1Soft hàng ngày
Webserver LiteSpeed
1 website
50% CPU
256MB Memory
1024 KB/s
80 người truy cập cùng lúc

S2

1200MB dung lượng
Không giới hạn băng thông
Không giới hạn database
5 địa chỉ email
Backup R1Soft hàng ngày
Webserver LiteSpeed
2 website
80% CPU
384MB Memory
1024 KB/s
80 người truy cập cùng lúc

S3

2GB dung lượng
Không giới hạn băng thông
Không giới hạn database
10 địa chỉ email
Backup R1Soft hàng ngày
Webserver LiteSpeed
4 website
100% CPU
384MB Memory
1024 KB/s
100 người truy cập cùng lúc

S4

6GB dung lượng
Không giới hạn băng thông
Không giới hạn database
50 địa chỉ email
Backup R1Soft hàng ngày
Webserver LiteSpeed
6 website
100% CPU
512MB Memory
1024 KB/s
100 người truy cập cùng lúc