Announcements All the latest from vHost.vn

[Update] Sự cố share02.vhost.vn ngày 14/8/2020.

 •   14/08/2020 5:04 PM
 •  

Read Full Announcement

[Cập nhật] Thông báo bảo trì nâng cấp CloudInit Drive trên hệ thống Cloud VPS tại datacenter Singapore

 •   03/08/2020 3:24 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì nâng cấp Cloudinit Drive trên hệ thống Cloud VPS tại datacenter Singapore

 •   03/08/2020 10:09 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì một node thuộc cụm server Cloud VPS tại Datacenter Viettel Hồ Chí Minh

 •   24/06/2020 8:30 AM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Kế hoạch bảo trì nâng cấp phần mềm hệ thống Cloud ngày 27/6/2020

 •   24/06/2020 8:13 AM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Kế hoạch bảo trì nâng cấp phần mềm hệ thống Cloud ngày 18/6/2020

 •   15/06/2020 9:19 PM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Kế hoạch bảo trì nâng cấp server rs2.vhost.vn

 •   08/06/2020 4:39 PM
 •  

Read Full Announcement

Lỗi Comodo SSL toàn bộ diện rộng và cách khắc phục

 •   01/06/2020 11:29 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố trên server Share15.vhost.vn

 •   29/05/2020 8:50 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố trên cụm Cloud VPS thuộc Datacenter Singapore ngày 28/05/2020

 •   28/05/2020 3:29 PM
 •  

Read Full Announcement
  View RSS Feed