Announcements

Thông báo Network quốc tế tại datacenter Bình Dương bị tấn công DDoS

 •   04/11/2019 8:58 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo rà soát xử lý mã độc theo công văn từ Bộ Thông Tin và Truyền Thông

 •   01/11/2019 1:42 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo kế hoạch bảo trì hạ tầng nguồn tại TTDL Bình Dương ngày 30/10/2019

 •   29/10/2019 1:03 PM
 •  

Read Full Announcement

Kế hoạch bảo trì nâng cấp node03

 •   23/10/2019 1:29 PM
 •  

Read Full Announcement

Kế hoạch bảo trì nâng cấp node03

 •   18/10/2019 1:32 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo kế hoạch bảo trì hạ tầng nguồn tại TTDL Bình Dương ngày 14/10/2019

 •   11/10/2019 6:56 PM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Kế hoạch bảo trì nâng cấp node03 và node09 thuộc hệ thống VPS Giá Rẻ

 •   07/10/2019 2:27 PM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Sự cố cụm cloud VPS tại Bình Dương

 •   02/10/2019 12:38 PM
 •  

Read Full Announcement

[Tin quan trọng] Kế hoạch bảo trì nâng cấp phần mềm hệ thống Cloud

 •   30/09/2019 10:01 AM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Sự cố cụm cloud VPS tại Bình Dương

 •   21/09/2019 7:43 AM
 •  

Read Full Announcement
  View RSS Feed