Browse our Products/Services

Hosting Giá Rẻ

Online payment methods - Instant active

Browse Products

Windows Hosting

Free one domain name (.com/.net/.org/.info/.xyz) from W-Super plan - valid for 1 year payment

Browse Products

Linux Hosting - Việt Nam

Free one domain name (.com/.net/.org/.info/.xyz) from S3 plan - valid for 1 year payment

Browse Products

Linux Hosting - Singapore

Free one domain name (.com/.net/.org/.info/.xyz) from S3 plan - valid for 1 year payment

Browse Products

Business Hosting - Việt Nam

Free one domain name (.com/.net/.org/.info/.xyz) for all plans - valid for 1 year payment

Browse Products

Business Hosting - Singapore

Free one domain name (.com/.net/.org/.info/.xyz) for all plans - valid for 1 year payment

Browse Products

SEO Hosting

Free one domain name (.com/.net/.org/.info/.xyz) for all plans - valid for 1 year payment

Browse Products

SEO Hosting Giá Rẻ

Free one domain name (.com/.net/.org/.info/.xyz) for all plans - valid for 1 year payment

Browse Products

Reseller Hosting - Việt Nam

Free license WHMCS (from RVH4 plan, annually payment)

Browse Products

Reseller Hosting - Singapore

Free license WHMCS (from RVH4 plan, annually payment)

Browse Products

Reseller Hosting Giá Rẻ

Browse Products

Email Hosting

Browse Products

Email Server

Browse Products

Email Relay

Browse Products

Cloud Server - VN1 Gold

Browse Products

VPS Gia Re VN1

Browse Products

Cloud Server - Datacenter VN2

Browse Products

Cloud Server - Datacenter VN3

Browse Products

Cloud Server - Datacenter VN4

Browse Products

Cloud Server - Datacenter Singapore

Browse Products

CDN Services

Browse Products

Managed VPS

Browse Products

Private Cloud

Browse Products

Backup Storage

Browse Products

Email Marketing

Browse Products

Dedicated Server Việt Nam

Browse Products

Dedicated Server Singapore

Browse Products

SSL - GoGetSSL

Browse Products

SSL - Sectigo (Comodo CA)

Browse Products

SSL - Geotrust

Browse Products

SSL Digicert

Browse Products

SSL - Thawte

Browse Products

LiteSpeed Web Server

Browse Products

DirectAdmin license

Browse Products

CloudLinux - Imunify - Kernel Care

Browse Products

Premium DNS

Browse Products

Cloud WAF

Cloud WAF vHost – Web Application Firewall là tường lửa giúp bảo vệ website, ứng dụng của Quý khách khỏi các hình thức khai thác mạng phổ biến có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng, xâm phạm bảo mật hoặc tiêu tốn tài nguyên máy chủ.

Browse Products

AntiDDoS

Dịch vụ AntiDDoS giúp hạ tầng máy chủ lưu trữ của Quý khách ngăn chặn các loại hình tấn công mạng khiến máy chủ hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, giảm trừ uy tín của doanh nghiệp đối với các khách hàng.

Browse Products

WordPress Hosting

Browse Products

Đăng ký một tên miền mới

Secure your domain name by registering it today

Domain Search

Transfer Your Domain

Transfer now to extend your domain by 1 year

Transfer Your Domain

How can we help today

Your Account